27-06-05

Voor wie met zelfde probleem zit als ik

Kan de huisbaas me verbieden een huisdier te houden?

Wanneer je een dier in huis haalt, moet je bereid zijn je verantwoordelijkheid op te nemen ten opzichte van dat dier. Het gaat niet op om in een opwelling een dier te adopteren/kopen, en het vervolgens bij de eerste tegelsnalg opnieuw te dumpen. Informeer dus eerst bij je huisbaas vooraleer je een dier in huis haalt of voordat je verhuist. Laat indien mogelijk schriftelijk in het huurcontract opnemen dat je de toelating hebt om huisdieren te houden. Zo kan je eventuele problemen in de toekomst vermijden. Uiteraard hebben we het hier niet over exotische dieren.

Huurcontracten, mensenrechten en dieren.

De eigenaar van een woning kan de huurder niet verbieden een dier te houden. Nochtans gebeurt het vaak dat het dier als voorwendsel dient om een huurder eruit te zetten. Of probeer maar eens een woning of appartement te vinden waar een hond of kat welkom is. In zulke gevallen legt de huurder of potentiële huurder zich dikwijls bij de situatie neer of erger nog: ontdoet hij zich van het dier.

Ook huurder hebben rechten.

Laat je niet zomaar doen als je huisbaas zegt dat je dier weg moet om welke reden dan ook.

Ga na of je huisdier werkelijk overlast veroorzaakt

Je huisbaas kan beweren dat je dier weg moet omdat het overlast met zich meebrengt voor de omwonenden. Ga daarom eens praten met je buren. Vraag hen eventueel een brief te ondertekenen waarin ze verklaren geen last te hebben van het dier.

Praat met je huisbaas

Bezorg je huisbaas de verkalringen van buren en verwijs naar de beslissing van de vrederechter van Grâce- Hollogne. Dit vonnis werd zonder voorbehoud bevestigd in beroep en vormt jurisprudentie in heel het land. Waarover ging de zaak? Mevrouw H. had een Perzische kat terwijl het huishoudelijk reglement van het flatgebouw huisdieren verbood. De beheerder van het gebouw maande haar aan de woonste te verlaten, wat ze categoriek weigerde. De magistraten die in deze zaak moesten vonnissen, stelden de eigenaar in het ,ongelijk en beriepen zich daarbij op Art. 8,1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (04/11/1950). Dat artikel zegt: " Een ieder heeft rechtop respect voor zijn privé-leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie." Een verbod op het houden van huisdieren is in strijd met dit artikel.

Het besluit luidde als volgt: "Gezien de finaliteit van het huishoudelijk reglement, namelijk het instellen van harmonieuze en billijke betrekkeingen tussen de bewoners van een gebouw dat bestemd is voor collectief gebruik, en opgedeeld is in delen voor exclusief en privaat gebruik, en andere delen voor gemeenschappelijk gebruik, kan een huishoudelijk reglement enkel op wettige wijze tussenkomen in het private domein van de privacy van de bewoners, in de mate dat deze privacy schade kan berokkenen aan het geheel of concurrerende rechten gevoelig kan beperken." Met andere woorden: in zoverre het dier in kwestie geen bron vanoverlast is voor anderen, heeft de huurder het recht een dier te houden, zelfs als het huurcontract of het huishoudelijk reglement dit uitdrukkelijk verbiedt.

Zet de grote middelen in

Valt er niet te praten met je huisbaas, raadpleeg dan een advocaat of wetswinkel (http://dewetswinkel.be) en vraag om juridisch advies. Niet alle advocaten zijn op de hoogte van bovenstaand vonnis (vonnis van 21 oktober 1986, rechtbank van eerste aanleg in Luik, verschenen in 'la Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles de 1987', p.578 e.v.). Licht ze hierover gerust in.

Wel overlast: zoek een oplossing

Indien jouw dier wel voor overlast zorgt, zoek dan een oplossing. Als je hond voortduren blaft, kan dat een indicatie zijn dat er iets mis is. Ga naar de dierenarts, raadpleeg een gedragsspecialist, ... Zij kunnen een oplossing aanreiken die het probleem van het dier én van de buren oplost.

Bron: Vrijdier, herfst 2004


01:05 Gepost door blueluna | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.