28-06-05

Huilende wolven


Huilende wolven bij volle maan
Verdriet om de vernietiging van ons eigen bestaan
Samen sterk in de overlevingsdrang
Samen sterk en voor niemand bang
Huilende wolven in een zilver licht
Ik blijf ze bewonderen met mijn ogen dicht

19:19 Gepost door blueluna | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Unconditional Love

Unconditional Love...

I will love you no matter what.
I will love you if you are stupid,
if you slip and fall on your face,
if you do the wrong thing,
if you make mistakes,
if you behave like a human being
I will love you no matter.

          

16:14 Gepost door blueluna | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

My spirit

 
 
Wolf is my companion,
we walk together on our journey.
Wolf is my guide,
he shows me the path I must walk.
Wolf is my guardian,
he protects me from all harm.
Wolf is my teacher,
he shares the wisdom of the ages.
Wolf is my comfort and warmth,
I find shelter in his shadow.
Wolf is my spirit,
he has touched my soul.


16:08 Gepost door blueluna | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-06-05

Vriendschap

Vriendschap

De vriendschap van een hond
is vriendschap voor het leven
voor een ander niet te zien
hoeveel een hond kan geven

want ben je eens verdrietig
dan kijkt hij je aan
alsof hij zeggen wil
ik zal altijd naast je staan

en als je dan weer vrolijk bent
dan slaat hij met zijn staart
en blaft alsof hij zeggen wil
dat hebben we weer geklaard

zo`n vriendschap is een wonder
een wonder om te beleven
zo`n vriendschap kan geen mens
geen mens kan zoiets geven


01:06 Gepost door blueluna | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Voor wie met zelfde probleem zit als ik

Kan de huisbaas me verbieden een huisdier te houden?

Wanneer je een dier in huis haalt, moet je bereid zijn je verantwoordelijkheid op te nemen ten opzichte van dat dier. Het gaat niet op om in een opwelling een dier te adopteren/kopen, en het vervolgens bij de eerste tegelsnalg opnieuw te dumpen. Informeer dus eerst bij je huisbaas vooraleer je een dier in huis haalt of voordat je verhuist. Laat indien mogelijk schriftelijk in het huurcontract opnemen dat je de toelating hebt om huisdieren te houden. Zo kan je eventuele problemen in de toekomst vermijden. Uiteraard hebben we het hier niet over exotische dieren.

Huurcontracten, mensenrechten en dieren.

De eigenaar van een woning kan de huurder niet verbieden een dier te houden. Nochtans gebeurt het vaak dat het dier als voorwendsel dient om een huurder eruit te zetten. Of probeer maar eens een woning of appartement te vinden waar een hond of kat welkom is. In zulke gevallen legt de huurder of potentiële huurder zich dikwijls bij de situatie neer of erger nog: ontdoet hij zich van het dier.

Ook huurder hebben rechten.

Laat je niet zomaar doen als je huisbaas zegt dat je dier weg moet om welke reden dan ook.

Ga na of je huisdier werkelijk overlast veroorzaakt

Je huisbaas kan beweren dat je dier weg moet omdat het overlast met zich meebrengt voor de omwonenden. Ga daarom eens praten met je buren. Vraag hen eventueel een brief te ondertekenen waarin ze verklaren geen last te hebben van het dier.

Praat met je huisbaas

Bezorg je huisbaas de verkalringen van buren en verwijs naar de beslissing van de vrederechter van Grâce- Hollogne. Dit vonnis werd zonder voorbehoud bevestigd in beroep en vormt jurisprudentie in heel het land. Waarover ging de zaak? Mevrouw H. had een Perzische kat terwijl het huishoudelijk reglement van het flatgebouw huisdieren verbood. De beheerder van het gebouw maande haar aan de woonste te verlaten, wat ze categoriek weigerde. De magistraten die in deze zaak moesten vonnissen, stelden de eigenaar in het ,ongelijk en beriepen zich daarbij op Art. 8,1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (04/11/1950). Dat artikel zegt: " Een ieder heeft rechtop respect voor zijn privé-leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie." Een verbod op het houden van huisdieren is in strijd met dit artikel.

Het besluit luidde als volgt: "Gezien de finaliteit van het huishoudelijk reglement, namelijk het instellen van harmonieuze en billijke betrekkeingen tussen de bewoners van een gebouw dat bestemd is voor collectief gebruik, en opgedeeld is in delen voor exclusief en privaat gebruik, en andere delen voor gemeenschappelijk gebruik, kan een huishoudelijk reglement enkel op wettige wijze tussenkomen in het private domein van de privacy van de bewoners, in de mate dat deze privacy schade kan berokkenen aan het geheel of concurrerende rechten gevoelig kan beperken." Met andere woorden: in zoverre het dier in kwestie geen bron vanoverlast is voor anderen, heeft de huurder het recht een dier te houden, zelfs als het huurcontract of het huishoudelijk reglement dit uitdrukkelijk verbiedt.

Zet de grote middelen in

Valt er niet te praten met je huisbaas, raadpleeg dan een advocaat of wetswinkel (http://dewetswinkel.be) en vraag om juridisch advies. Niet alle advocaten zijn op de hoogte van bovenstaand vonnis (vonnis van 21 oktober 1986, rechtbank van eerste aanleg in Luik, verschenen in 'la Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles de 1987', p.578 e.v.). Licht ze hierover gerust in.

Wel overlast: zoek een oplossing

Indien jouw dier wel voor overlast zorgt, zoek dan een oplossing. Als je hond voortduren blaft, kan dat een indicatie zijn dat er iets mis is. Ga naar de dierenarts, raadpleeg een gedragsspecialist, ... Zij kunnen een oplossing aanreiken die het probleem van het dier én van de buren oplost.

Bron: Vrijdier, herfst 2004


01:05 Gepost door blueluna | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-06-05

Ogen... KIJK EENS DIEP IN MIJN OGEN
EN VERTEL ME WAT JE ZIET ...


07:42 Gepost door blueluna | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

22-06-05

Dierenparadijs

IN HET DIERENPARADIJS

HEEL VER VAN DEZE AARDE

LEVEN ALLE DIEREN NAAR HUN EIGEN NORMEN EN WAARDEN

ZONDER HANDICAP OF PIJN

ZULLEN ZE DAAR GELUKKIG ZIJN

GEEN RANG OF STAND OF VECHTPARTIJ

ELK DIER IS DAAR NU GELUKKIG VROLIJK EN BLIJ...23:09 Gepost door blueluna | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-06-05

Huilen

Wolven huilen niet naar de maan, maar soms wel als reactie op het fluitsignaal van een passerende trein. Meestal huilen ze uit angst of blijdschap. Bijvoorbeeld om de geslaagde afloop van de jacht te vieren.Maar ze huilen ook wel om een groepsgenoot die verdwaald is te laten weten waar ze zijn, of als ze een andere groep wolven willen afschrikken.Iedere groep wolven heeft zijn eigen geluid. Het huilen duurt meestal 1 tot 5 minuten en is over grote afstand te horen. Hoewel het huilen van de wolven het bekendste is is het het minst belangrijkecommunicatiemiddel. Belangrijker zijn de geur en lichaamshouding en de gezichtsuitdrukkingen. In de paartijd wordt er veel gehuild.


22:00 Gepost door blueluna | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Voortplanting

Vroeg in januari begint de voortplantingstijd. Wolven leven in groepen. De leiders van de groep, een mannetje en een vrouwtje zijn de enigen die jongen mogen krijgen. Als andere wolven die regel overtreden worden ze zwaar gestraft. In maart worden de jongen geboren.  De draagtijd duurt 63 dagen.

De wolvin zoekt een veilig hol. Alle leden van de groep helpen mee om het hol in orde te krijgen. Ze maken de ingang wijder en laten er allemaal wat haren achter. De wolvin gaat niet meer mee op jacht en komt alleen te voorschijn om te drinken. De groep vergeet haar niet en brengt haar regelmatig eten.

De welpen worden blind geboren en kunnen nog niet staan. Een pas geboren welp weegt nog geen 500 gram. Ze drinken melk bij hun moeder en in het begin mag alleen de vader bij ze komen. Na twee weken openen de welpen hun ogen en gaan ze het hol uit. Ze zijn erg speels en ze willen alles verkennen. Spelenderwijs leren de welpen hun eigen kracht en slimheid kennen. Daarmee ook de plaats die ze later in de groep zullen innemen.


21:55 Gepost door blueluna | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Communicatie

Wolven kunnen elkaar informatie door geven door middel van hun uitgebreid communicatie systeem, dit gebeurt met horen van geluiden en door het zien van andere wolven.Wolven hebben verschillende manieren om geluid te maken, huilen, piepen, jammeren. Elk geluid heeft een eigen betekenis. Door te huilen wil een wolvenroedel laten horen waar zij zich bevinden en het gezamenlijk huilen van een roedel benadrukt het groepsverband waarin zij leven.Met zijn lichaam kan een wolf laten zien hoe hij zich voelt. De houding van het lichaam en de stand van de staart en de oren geeft informatie aan andere wolven.Zoals bijvoorbeeld, ik ben onderdanig, of ik voel mij hier de sterkste of ik ben angstig.


20:03 Gepost door blueluna | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Bang ?

Wie is er bang voor de grote wolf? De meeste mensen horen voor het eerst van een wolf als ze als ze een sprookje voorgelezen krijgen in hun jeugd. In de sprookjes is de wolf altijd een vals, hongerig en mensetend monster waar iedereen bang voor is. Het gekke is dat deze weergave van de wolf absoluut niet klopt met de werkelijkheid. Een wolf zal nooit een mens aanvallen, laat staan doden. Zelfs als de wolf in grote hongersnood verkeert zal hij de mens nooit als prooi aanvallen. Toch zijn er veel mensen bang van een wolf. Deze angst is vroeger ontstaan, toen de wolf op het land van de boer schapen doodden en zeer indringend huilden. Toch is juist de wolf het meest sociale zoogdier dat er op de aarde leeft. Vanwege zijn sociale aard is het zo dat de afstammelingen van de wolf ( honden) de meest nauwe band hebben met de mens.
 
07:16 Gepost door blueluna | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Voorvader

Uit wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld dat de wolf de verre voorvader is van onze eigen huishond. Waar de wolf zich nog dient te handhaven in de vrije natuur heeft de hond echter zijn gedrag bij moeten stellen naar de normen en waarden van onze moderne menselijke maatschappij. Dat het dier deze enorme omschakeling heeft kunnen volbrengen geeft aan hoe groot het aanpassingsvermogen van wolven is. Daar staat echter wel tegenover dat de hond toch een aantal "natuurlijke" eigenschappen, noem het instincten, in zich heeft gehouden,die het dier rechtstreeks van zijn voorvaderen heeft meegekregen. De mens, de baas van de hond, dient deze eigenschappen te respecteren.07:05 Gepost door blueluna | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

19-06-05

Wolf

 

wonder schone pracht
krachtdier
in de nacht 

wisperend in dromen
vertel je wat nog moet
en zal komen 

voor jou vol tranen
voor wie komen
en kwamen 

zal de mens ooit inzien
mischien?
dat jou leven hier
in evenwicht is
met het zijn 

of is tijd ten spijt
en raak je ooit in
vergetelheid? 

of brengt het
mensen te samen
in liefde en kracht 

 

 


17:36 Gepost door blueluna | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Ik huil niet meer

ik huil niet meer,

zoals de andere wolven in het bos ...
14:06 Gepost door blueluna | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Beautiful
11:35 Gepost door blueluna | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

My soul

 

10:55 Gepost door blueluna | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |